Protecția muncii

În scopul asigurării unui mediu de lucru sigur, în conformitate cu legislația de securitate și sănătate în muncă (SSM), venim în sprijinul clienților noștri cu următoarele servicii:

 • Evaluarea riscurilor pentru fiecare post de lucru;

 • Elaborarea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

 • Elaborarea de instrucțiuni proprii, ținând seama de particularitățile activitatiilor desfășurate;

 • Întocmirea unui necesar de documentații de informare și instruire;

 • Elaborarea tematicii de instruire și stabilirea periodicitatii instruirilor lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • Identificarea factorilor de risc;

 • Instruirea și informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • Stabilirea periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă;

 • Verificarea însușirii și aplicării de către toți angajații a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție;

 • Organizarea comitetului de securitate și sănătate în muncă (unde este cazul);

 • Evidența zonelor cu risc ridicat și specific;

 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă;

 • Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

 • Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

 • Implementarea normativului de acordare a echipamentrului de protecție (unde este cazul);

 • Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru;

 • Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă;

 • Colaborarea cu lucrătorii desemnați și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile interne de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;

 • Cercetarea, prin personal competent, a accidentelor de muncă;

 • Întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent;

 • Audit intern la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

 • Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă;

 • Elaborarea documentației pentru obținerea autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

 • Prezența unui reprezentant la controalele efectuate Beneficiarului de instituțiile abilitate;

 • Prezența unui reprezentant la sediul Beneficiarului sau la punctele sale de lucru, ori de câte ori este necesar.

 

 

Coordonarea SSM a șantierelor temporare și mobile

În privința șantierelor temporare sau mobile, Hotărârea Nr. 300 din 2 martie 2006 reglementează activitatea noastră de securitate și sănătate (SSM) astfel:

 • Elaborarea și actualizarea planului de securitate și sănătate în muncă;

 • Elaborarea și actualizarea registrului de coordonare;

 • Consultarea și avizarea planului propriu de securitate și sănătate înainte de începerea lucrărilor pe șantier;

 • Supravegherea modului de implementare a planului propriu în șantier;

 • Elaborarea dosarului de intervenții, adaptat caracteristicilor lucrării;

 • Participarea la întrunirile organizate de beneficiar și/sau managerul de proiect;

 • Instruirea periodică a lucrătorilor;

 • Organizarea coordonării între proiectanți.

 

TOP