Prevenirea și stingerea incendiilor

Serviciile noastre PSI includ instruirea personalului, elaborarea planului de evacuare și intervenție, simularea exercițiilor de evacuare, prezența unui reprezentant la sediul Beneficiarului sau la punctele sale de lucru ori de câte ori este nevoie.

În privința organizării activității de apărare împotriva incendiilor (PSI/SU) la locul de muncă (conf. Legii 307/2006, modificată și completată), vă stăm la dispoziție cu un pachet de servicii ce include:

 • Elaborarea de dispoziții scrise, prin care se stabilesc responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor;

 • Elaborarea de tematici specifice de instruire a angajaților pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI);

 • Identificarea, evaluarea și implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

 • Elaborarea, actualizarea și transmiterea listelor cu substanțe periculoase către inspectorat;

 • Elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor salariaților;

 • Elaborarea și actualizarea planului de evacuare și de intervenție, cât și a semnalizării în caz de incendiu;

 • Elaborarea de proceduri interne pe linie de situații de urgență;

 • Verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat;

 • Simularea exercițiilor de evacuare;

 • Prezența unui reprezentant la controalele efectuate Beneficiarului de instituțiile abilitate;

 • Prezența unui reprezentant la sediul Beneficiarului sau la punctele sale de lucru, ori de câte ori este necesar.

TOP