Evaluarea riscurilor profesionale

Evaluarea de risc este metoda de analiză ce permite identificarea factorilor de risc existenți în cadrul societății prin care se cuantifică gradul de risc asociat fiecărui post de lucru activ.

Angajatorii, conform Legii 319/2006 art. 12, au obligația să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională reprezintă identificarea factorilor de risc dintr-o societate, estimându-se amploarea lor printr-un raport între gravitatea și frecvența consecințelor asupra angajaților.

În acest sens, echipa noastră:

  • Analizează toate activitățile desfășurate și procesele tehnologice folosite;

  • Stabilește factorii de risc asociați respectivului loc de muncă;

  • Identifică, calculează și clasifică riscurile;

  • Propune măsuri în vederea eliminării sau diminuării riscurilor pentru fiecare loc de muncă.

TOP