joi, 04 iunie 2020 / Published in Uncategorized
Conform Legii 319/2006 și HG 1425/2006, instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă cuprinde trei faze: instruirea introductiv-generală instruirea la locul de muncă instruirea periodică Instruirea lucrătorilor se realizează în timpul programului de lucru. Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM se consemnează în mod obligatoriu în fișa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat,