Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor

Politica de Confidentialitate se refera exclusiv la site-ul www.protectia-muncii-bucuresti.com, administrat de SSM Calitrad Solution SRL. Utilizând acest site, vă dați acordul pentru prezenta Politica de Confidentialitate.

Datele cu caracter personal si scopul utilizarii lor

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

www.protectia-muncii-bucuresti.com respecta confidentialitatea datelor dumneavoastra. Nu vom
folosi niciodata si sub nici o forma datele dumneavoastra de contact sau informatiile pe care ni le
trimiteti in alte scopuri decat cele enuntate in prezenta Politica de Confidentialitate.

Colectarea si utilizarea informatiei

Informatiile cu caracter personal sunt colectate de www.protectia-muncii-bucuresti.com prin intermediul formularului de contact. Datele colectate prin formularul de contact nu vor fi distribuite niciunei terte parti si vor fi folosite exclusiv in scopul comunicarii dintre utilizatorul site-ului si administratorul acestuia.

www.protectia-muncii-bucuresti.com poate contacta utilizatorii telefonic sau pe adresele de email furnizate pentru mai multe informatii cu privire la serviciile oferite. Utilizatorii pot opta pentru metoda de comunicare pe care o prefera in acest scop.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general, numele, prenumele, adresa de e- mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum si alte date cu caracter personal furnizate catre www.protectia-muncii-bucuresti.com, de obicei de dvs., in vederea indeplinirii scopurilor sus-mentionate.

www.protectia-muncii-bucuresti.com va solicita furnizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal, exclusiv in scopurile sus- mentionate, in vederea desfasurarii activitatii noastre curente si in vederea prestarii serviciilor noastre.

Datele dvs. personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului prelucrarii acestora.

www.protectia-muncii-bucuresti.com poate utiliza datele colectate in scopuri de analiza statistica a utilizatorilor acestui site.

Administrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, www.protectia-muncii-bucuresti.com are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care utilizatorii le furnizeaza despre ei insisi, un membru al familiei lor, ori o alta persoana.

Principii GDPR

Ori de cate ori vom prelucra date cu caracter personal, vom tine cont de urmatoarele principii:

 • Legalitate, echitate si transparenta – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”in mod legal, echitabil si transparent”;
 • Limitari legate de scop – datele dvs. vor fi colectate in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarile ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 • Reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizata inainte solicitarea efectiva a datelor pe care urmeaza sa le prelucram, care vor fi relevante si strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate;
 • Exactitatea informatiilor – operatorii trebuie sa ia toate masurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fara intarziere sau sterse;
 • Limitarea stocarii – datele trebuie pastrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrarii asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezinta exceptii asociate cu activitati publice de arhivare, cercetare sau statistica, care se pot desfasura in anumite conditii;
 • Integritate si confidentialitate – prelucrarea datelor personale trebuie facuta in conditii de siguranta, care sa includa ”protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare”.

Drepturile utilizatorilor

www.protectia-muncii-bucuresti.com asigura respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate in temeiul GDPR, printre care:

 • Dreptul de acces – va permite obtinerea detaliilor relevante prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare – va permite rectificarea datelor dvs. personale, daca acestea au fost incorect prelucrate;
 • Dreptul de a fi uitat - va permite stergerea datelor dvs. cu caracter personal in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • Dreptul la restrictionarea datelor prelucrate - va permite obtinerea restrictionarii procesarii datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam o astfel de exactitate);
 • Dreptul de a obiecta – va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - va permite sa primiti datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in format electronic sau sa transmiteti aceste date altui operator de date.

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de exemplu, prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie sau securitate sociala).

Cum ne puteti contacta privind Politica de Confidentialitate?

 1. Folosind Formularul de Contact
 2. Prin email, la office@protectia-muncii-bucuresti.com
 3. Telefonic, la 0771 484 971.
TOP