Amenzi protecția muncii, SSM și PSI

Amenzi documentație securitate și sănătate în muncă (SSM)

LEGEA 319/2006, ART. 39 alin. (2).
5.000 - 10.000 RON

Neîntocmirea de către angajator a unui plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității (art. 13 lit. b).

Neobtinerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale (art. 13 lit. c).

Modificarea stării de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentatilor și a altor persoane (art. 13 lit. p).

Neasigurarea de echipamente individuale de protecție (art. 13 lit. r).

LEGEA 319/2006, ART. 39 alin. (4).
4.000 - 8.000 RON

Nestabilirea pentru lucrători, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate (art. 13 lit. d).

LEGEA 319/2006, ART. 39 alin. (4).
4.000 - 8.000 RON

Neelaborarea instrucțiunilor proprii, în spiritul prezenței legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, țînând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate in responsabilitatea lor (art. 13 lit. e).

LEGEA 319/2006, ART. 39 alin. (4).
4.000 - 8.000 RON

Nerealizarea și neposedarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice (art. 12 (1) lit. a).

Amenzi Asistență securitate și sănătate în muncă (SSM) și situațiilor de urgență (PSI/SU)

LEGEA 319/2006, ART. 39 alin. (4).
4.000 - 8.000 RON

Neasigurarea de condiții de către angajator pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub forma de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului (art.20 alin. (1) lit.a,b,c,d,e).

LEGEA 319/ 2006, ART. 39 alin. (5).
3.500 - 7.000 RON

Necomunicarea evenimentelor (definite conform. art.5 litera. f) către ITM (art. 27 alin. (1) lit. a).

Amenzi semnalizare securitate și sănătate în muncă (SSM)

LEGEA 319/ 2006, ART. 39 alin. (9) lit. k).
5.000 - 10.000 RON

Nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.

Amenzi Medicina Muncii

LEGEA 319/2006, ART. 39 alin. (4)
4.000 - 8.000 RON

Nerespectarea prevederilor privind angajarea numai a persoanelor care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic, ulterior angajării (art. 13 lit. j).

Amenzi Primul Ajutor

LEGEA 319/2006, ART. 39 alin. (6) lit. a).
3.000 - 6.000 RON

Nerespectarea măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor (art.10 alin. (1) lit. a).

Amenzi Buletin PRAM

LEGEA 319/2006 ART. 39 alin. (9) lit. f) si g).
5.000 - 10.000 RON

Nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice.

Nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind asigurarea și folosirea instalațiilor electrice de construcție adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie.

TOP